regulamin

Regulamin Fivestars BED&BREAKFAST

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, dokonywania rezerwacji oraz zasady przebywania na terenie hotelu.
 2. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Gościem a hostelem w momencie podpisania karty meldunkowej bądź dokonania rezerwacji.

Warunki rezerwacji i anulacji

 1. Rezerwację w hostelu można dokonać telefonicznie, mailowe lub bezpośrednio w obiekcie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 50 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hostel rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.
 5. Zwrot zaliczki nastąpi w przypadku anulowania rezerwacji 7 dni przed przyjazdem.

Meldunek

 1. Zameldowanie możliwe jest do godziny 20:00 w dniu przyjazdu. W przypadku późniejszego zameldowania, należy powiadomić o tym recepcję do godziny 20:00.
 2. Podstawą do zameldowanie gościa jest okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej i klauzuli informacyjnej RODO.
 3. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku w przypadku kiedy:
  • gość nie posiada dowodu tożsamości
  • w trakcie ostatniego pobytu gość rażąco naruszył regulamin hotelowy
  • gdy gość jest pod znacznym wpływem alkoholu, nie przestrzega norm współżycia społecznego, awanturuje się
 4. Gość zobowiązany jest do opłaty kosztów rezerwacji najpóźniej w dniu zameldowania.
 5. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie mogą znajdować się na terenie hostelu w godzinach 7.00 – 22.00
 6. Zabrania się użyczania pokoju osobom trzecim. Pokój wynajmowany jest konkretnym osobom.

Doba hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 13 za dodatkową opłatą.
 3. W przypadku chęci przedłużenia doby bądź pobytu gość powinien poinformować recepcję najpóźniej do godziny 11.00
 4. Jeżeli gość nie opuści pokoju do godziny 11.00 i nie powiadomi o chęci przedłużenia zostanie on przedłużony automatycznie po aktualnej cenie pokoju. W przypadku braku możliwości przedłużenia doby zostanie naliczona opłata za każdą dodatkową godzinę w wysokości 30 PLN/os.
 5. W sytuacji gdy gość nie pojawi się w hotelu do godziny 11.00 w dniu wymeldowania, hotel zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju i przeniesienia rzeczy do depozytu.
 6. Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku, gdy Gość nie uregulował płatności za wcześniejszy pobyt.

Zasady pobytu

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-7.00. Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług w przypadku naruszenia tej zasady.
 2. W pokojach oraz na terenie obiektu poza wyznaczonymi miejscami jest zakaz palenia. Za naruszenie tej zasady zostanie nałożona kara w wysokości 500 PLN.
 3. Recepcja hotelowa czynna jest w godzinach 8:00-20:00, wszelkie niedogodności związane z pobytem należy niezwłocznie zgłosić recepcjonistom.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo, każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zamknąć krany w łazience, zamknąć drzwi i pozostawić klucze na recepcji.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokoju grzałek elektrycznych, żelazka, itp.
 6. Pobyt zwierząt na terenie hotelu musi być uprzednio zgłoszony i potwierdzony przez hostel. Właściciel zobowiązany jest do trzymania zwierzęcia w taki sposób by nie zagrażał otoczeniu oraz do uprzątnięcia wszystkich nieczystości związanych z jego pobytem.

Odpowiedzialność

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone uszkodzeni i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu, powstałe z jego winny lub z winny osób odwiedzających go. Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej po wyjeździe Gościa.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie klucza oraz karty magnetycznej. Opłata za zgubiony klucz wynosi 250 PLN, za kartę magnetyczną: 30 PLN.
 3. W przypadku naruszenia warunków regulaminu hotel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług. Osoba naruszająca regulamin jest zobowiązana do zastosowania się do żądań hostelu, uregulowania kosztów noclegu oraz opłaty za wyrządzone szkody.
 4. Hostel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie.
 5. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat powinny przebywać na terenie hostelu pod nadzorem opiekuna prawnego. Opiekun ten ponosi odpowiedzialność za czyny i szkody wyrządzone przez podopiecznych.

Postanowienia końcowe

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.